Over Stichting Be The Light Television (ANBI) ANBI_BTL_LOGO

Stichting Be The Light Television

RSIN-Number:               8573.42.423
KvK-Number:                 68202377
IBAN-Number:               NL06 RABO 0317 1209 80

Postaddres:                   Westeinde 19 8064 AJ Zwartsluis 

The Netherlands Oprichtingsdatum: 2 maart 2017

Doel van de stichting:
Stichting Be The Light Television heeft zich ten doel gesteld om wereldwijd de Urdu-sprekende bevolking te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en hen de kracht
te geven om een positieve invloed te hebben in hun samenleving.

Hoe Stichting Be The Light Television haar doel wil bereiken:
Stichting Be The Light Television tracht dit doel te bereiken door het zelf produceren en uitzenden van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows, presentaties en gedramatiseerde programma’s onder andere via het internet, social media en (satelliet)televisie. 

BTL-tv moet een platform bieden voor christelijke artiesten en hen op die wijze de mogelijkheid geven hun unieke gaven en talenten in te zetten voor het koninkrijk van God.

Om deze programmering mogelijk te maken genereert Stichting Be The Light Television inkomsten uit collectes in kerkdiensten, spreekbeurten en presentaties over het werk van BTL-tv. De stichting ontvangt (structurele) donaties van sympathiserende bedrijven en particulieren. Door middel van flyeracties probeert BTL-tv nieuwe donateurs te werven. Ook kunnen donaties worden gedaan via doneer-button op de website.
Alle inkomsten van Stichting Be The Light Television worden aangewend om het werk van BTL-tv mogelijk te maken. Zo worden er investeringen gedaan in nieuwe camera’s, beeld- en geluidtechniek. Ook worden aan sommige vrijwilligers bijdragen uitbetaald om gemaakte (on)kosten te vergoeden die gemaakt zijn bij het werk voor BTL-tv. Daarnaast kunnen de kosten voor online streaming en het uitzenden via satelliettelevisie worden voldaan.

Samenstelling bestuur Stichting Be The Light Television

⦁ Dhr. E. Timmerman Stouwe           Voorzitter

⦁ Dhr. J. van der Stouwe                   Secretaris

⦁ Dhr. D. Ras                                      Penningmeester

⦁ Dhr. W. Bakker                                Algemeen bestuurslid

Bestuursleden worden verkozen voor ten minste 2 jaar. Daarna zijn ze vrij om herkozen te worden. Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar en haar taak omvat vijf aspecten:

1. Toezicht houden op leidinggevende van BTL-tv
2. Vaststellen van het beleid, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Adviseren van directie BTL-tv op bepaalde vakgebieden
4. BTL-tv vertegenwoordigen naar donateurs, instellingen met overeenkomstige doelen
5. Bemoedigen en ondersteunen van de vaste medewerkers en vrijwilligers.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een financiële vergoeding voor hun werk besteed aan Stichting Be The Light Television.
Medewerkers en vrijwilligers van BTL-tv ontvangen eveneens geen salaris voor hun werk. BTL-tv maakt gebruik van de diensten van verschillende vrijwilligers uit de Christelijke Pakistaanse gemeenschap in Nederland, geen van deze medewerkers en vrijwilligers ontvangen salaris. Inkomsten van Stichting Be The Light Television worden hooguit gebruikt voor onkostenvergoeding zoals reiskostenvergoedingen en vrijwilligersbijdrage. 

Scroll to Top