Stichting be the light television

Statutair naam:                                    Be The Light Television

KvK-nummer:                                        68202377

RSIN:                                                       857342423

Statutaire zetel Zwartsluis,               gemeente Zwartewaterland

Bezoekadres                                        Westeinde 21, 8064AJ Zwartsluis

Postal Address:                                   Westeinde 19, 8064AJ Zwartsluis

Email:                                                        bethelighttelevision@gmail.com

Telefoonummer                                  0685097840

Activiteiten: –  Het wereldwijd bereiken van de Urdu-sprekende bevolking met het evangelie van Jezus Christus door het produceren en uitzenden van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows, presentaties en gedramatiseerde programma’s onder andere via het internet en satelliettelevisie en het realiseren en bieden van een platform voor Christelijke artiesten. Fondsen die BTL werft worden gebruikt om bovenstaande doelen te verwezenlijken. De stichting heeft te maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Visie:   Met de geestelijke zegen van de Almachtige God en een sterk verlangen om zielen te redden, BTL Tv invloed de samenleving via de massamedia communicatie. BTL Tv streeft naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving op te bouwen door het inspireren en empowerment van mensen op een persoonlijke, familie, de gemeenschap en de samenleving level. Als een platform voor christelijke kunstenaars, werkt BTL Tv mee met vele christenen die met elk hun unieke gav.en en talenten zich in zetten voor het koninkrijk van God