Bestuur

Bestuur: Het bestuur van BTL bestaat op de datum van oprichting uit 3

Personen. Te weten:

E, Timmerman,                            voorzitter

Johannes van der                      Stouwe,  

Dubbele Ras,                                penningmeester

Bestuursleden zullen verkozen worden voor ten minste 2 jaar. Daarna zijn ze vrij om herkozen te worden.

Taken bestuur: Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar en haar taak omvat vijf aspecten:

1. Toezicht houden op leidinggevende

2. Vaststellen van het beleid, de begroting, het jaarverslag en de Jaarrekening.

3. Adviseren van de bestuurslid op bepaalde vakgebieden

4. BTL naar buiten toe vertegenwoordigen

5. Bemoedigen en ondersteunen van de vaste medewerkers en Vrijwilligers.

Medewerkers/vrijwilligers: Naast Anthoney en Sumble, maakt BTL gebruik van de diensten van verschillende vrijwilligers uit de Christelijke Pakistaanse gemeenschap in Nederland. Geen van de medewerkers en vrijwilligers van BTL ontvangen salaris. Inkomsten van BTL worden hooguit gebruikt voor onkostenvergoeding zoals reisvergoedingen en vrijwilligersbijdrage.